Romlige funksjoner, egenskaper og kvaliteter innomhus


I prosjektet har samspillet mellom arkitektur og pedagogikk vært svært viktig for å finne den ideelle utformingen av barnehagen.

Hver enkelt barnegruppe har et eget område innendørs som er deres primære holdepunkt. I tillegg vil barna ha tilgang til temarom og fellesarealer. Temarommene vil blant annet innredes for stimulere barna til å være utforskende og aktive. Fellesarealene vil være oversiktlige og med fleksible bruksmuligheter.

Bygget er utformet slik at de yngste barna får et eget tilpasset og tilrettelagt område der fokus blir trygghet, trivsel og tilhørighet. De eldste barna vil også få sitt eget tilpassede område der fokus vil være å stimulere de til en forskende tilnærming til livet.

Barnegruppene: Ved oppstart legges det opp til 14 barn under 3 år sammen med 4 voksne og 19 barn over 3 år med 3 voksne.

Ved full drift vil barnehagen romme ca 130 barn og ha rundt 30 ansatte.

I bildet over viser vi hvordan vi eksempelvis kan dele inn rommet til en barnegruppe med de minste barna.

Innemiljø er preget av rom i rommet, en innendørs lekeplass og myke sansemoduler på gulv. Veggarealet brukes til lek og speil. 

Samtidig passer vi på at det er nok plass til å bevege seg fritt rundt i rommet. På denne måten kan vi skape et utviklende innemiljø preget av god lek og harmoni.

Barn har en medfødt nysgjerrighet og tilnærmet uendelig begjær etter kunnskap.

Et av barnehagens temarom blir et forskningsrom hvor barna får utforske og eksperimentere i omgivelsene. NB: Bildet er kun et eksempel på hvordan et forskningsrom kan se ut.