En park i parken

Fjordveien Barnehage ligger inntil et større rekreasjon-/ parkområde, Plathejordet. Vi har rettet fokus på å opprettholde opplevelsen av en «grønn lunge», slik at barnehageområdet vil oppfattes som en fortsettelse av eksisterende grøntanlegg. Møblering og beplanting av barnehagens uteareal er planlagt slik at det harmonerer med parkanlegget.

Lekeområdene utendørs er utformet med tanke på at arealene skal være til glede for offentligheten også etter barnehagens stengetid. Nærmiljøets barn og voksne vil få et gjennomarbeidet uteområdet med høy kvalitet der aktiviteter og installasjoner fremmer god lek, fysisk utfoldelse, nysgjerrighet. Det er også et egnet område for rekreasjon og hvile.

Det legges vekt på skjermede, oversiktlige og trygge lekearealer for de aller yngste barna

Den gjennomgående pedagogisk ideen er at lekearealene skal gi barna sosial trening og øvelse i å orientere seg i sine fysiske omgivelser, samtidig som barna får motorisk trening og utfoldelsesmuligheter. Barna vil kunne boltre seg blant spennende skulpturer og lekeutstyr. Amfiet vil gi motoriske utfordringer med dype trappetrinn i ulike høyder, samt være et naturlig samlingspunkt.
 
Landskapsarkitekten har valgt materialer og utstyr som vil fremstå som dempende med nøytrale farger som naturlig vil gli flott inn i området og terrenget.