Velkommen til Fjordveien barnehage - vi har ledige barnehageplasser for barn fra 0-6 år fra 15. mars!

 

Fjordveien barnehage åpnet 2. mai 2016, og har pr. 1.august 2017 130 barn fra 1-5 år, og 30 ansatte. Barna er hovedsaklig nærmiljøbarn, men barn bosatt i Asker og Oslo går også i barnehagen. Søk plass via Bærum kommunes hjemmesider. 

Fjordveien har høy pedagogtetthet, og barnehagelærere på samtlige team/avdelinger.

Barnehagebygget er delt i to, med felles hovedinngang grovgarderobe. Liten base har fem team/avdelinger for barn fra 1-2 år, mens stor base har tre team for barn fra 2-6 år.

Gruppestørrelsene er 14 barn under 3 år og 4 ansatte/20 barn over 3 år og 3 ansatte.  

Teamene har egne rom og ansatte, men det vil være samarbeid på tvers både ved måltid, i overgangssituasjoner og i samlingsstund og aktiviteter.

Hvert rom har forskjellige fasiliteter (inventar) som alle barna på basen har tilgang til.

Vi har også et bibliotek, et konstruksjons-rom og et forsknings-rom, som avdelingene rullerer på å bruke. 

 

PLANLEGGINGSDAGER: Barnehagen har planleggingsdager 9. og 10. februar og 26. mai 2017. Disse dagene holder barnehagen stengt. 

Barnehagen holder åpent frem til kl. 12 onsdag før skjærtorsdag. 

 

SOMMERLUKKET: Barnehagen holder sommerlukket i uke 28 og 29/2017. Nytt barnehageår starter 1. august. 

 

TILVENNING: Vi beregner tre dager til tilvenning. Om dere ønsker en lengre tilvenningsperiode er dette helt ok.

Den første dagen kommer dere og leker i noen timer, mens dere prøver å gå en tur fra barnehagen på dag to. Den tredje dagen steller og legger personalet barnet, og dere er bort en times tid. Hver barn har en ansatt som har ansvar for tilvenning, og som tar ekstra godt vare på barnet den første tiden, for å skape trygghet.

Vi sender ut detaljert tilvenningsskriv og skjema for utfylling på e-post i god tid før oppstart. 

 

SOVING: De aller yngste barna (1 år) sover i vogn. Vi har vognvakt som passer på barna mens de sover. Barna fra ca. 1.5 - 3 år sover inne på madrasser. Barna har sin egen madrass med laken og pledd, som vaskes hver fredag. Barnehagen holder madrasser, laken og pledd.  

 

MAT: Vi serverer alle måltider i barnehagen. Barna får frokost fra kl. 7.30 - 8.45, varm lunch kl. 11/11.30 og ettermiddagsmat og frukt kl 14/14.30. Det serveres melk eller vann til maten. Barnehagen holder også bleier. Kostepenger er for tiden kr. 750,- pr mnd, og bleiepenger kr 100,- pr mnd. Dette kommer i tillegg til ordinær oppholdsbetaling og faktureres sammen med oppholdsbetaling. (forfall 1. i hver måned for inneværende måned)

 

BURSDAGSFEIRING; Vi feirer barnas bursdager ved å gjøre stas på barnet i samlingsstund og ved å lage krone. Foreldrene tar ingenting med til bursdagsfeiring. 

 

TUR: Vi har et stort uteområde som vi bruker hver dag. Barna under tre år er på tur minst en gang i uken. Barna over 3 år er på tur 1-2 dager i uken. 

 

INFORMASJON fra barnehage til hjem: Barnehagelærerne sender ut månedsplan - med oversikt over aktiviteter kommende måned, og med mål for perioden. Målene evalueres i etterkant, og springer ut fra årsplanen vår. 

Styrer sender i tillegg ut månedlige info-brev og stort og smått som rører seg i Fjordveien.

 

Barnehagens fokus:

Fjordveien er en forsker-barnehage og har også fokus på realfag, noe som er i tråd med Bærum kommunes satsing.

 Hva menes med realfag i barnehagen?

"Arbeid med realfag i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og skal foregå på barnehagens premisser. I barnehagen er det først og fremst fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk» som gir rammer for barnehagens realfaglige arbeid, men andre fagområder sees også i sammenheng der det er relevant.

Barnehagen skal bidra til den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Samtidig skal barnet selv ha mulighet for å søke erfaringer og opplevelser alene og i samspill med andre.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn." - Utdrag fra Rammeverk for realfagskommuner 

 

 

 

 

UNIQA er vår samarbeidspartner og her ser dere noe av barnehagens interiør.