ULNAs etiske retningslinjer skal bidra til at alle våre ansatte tar de riktige valgene i jobbsituasjoner.

Retningslinjene skal verne om vårt formål, omdømme og verdigrunnlag.

ULNAs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for vår virksomhet i forhold til mellommenneskelige relasjoner, for å skape tillit til det arbeidet vi gjør og for vår rolle i samfunnet. Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre en god etisk praksis i alle ledd i virksomhetene og med det definere en felles standard for alle våre ansatte.

Vår organisasjon

ULNA kompetansesenter

Etiske retningslinjer