Fjordveien barnehage- En ULNA barnehage

ULNA as er en profesjonell drifter av barnehager i Norge, Sverige og Tyskland. I Norge drifter ULNA 17 barnehager på Øst – og Sørlandet. Totalt har vi ca. 480 dyktige medarbeidere, hvorav ca. 260 av disse er knyttet til våre barnehager i Norge. Barnehagene har en felles administrasjon med beliggenhet på Helsfyr i Oslo, som yter støtte og bistand til driften i den enkelte barnehage.

Kompetente ansatte er vår viktigste suksessfaktor for at selskapet skal kunne oppnå sine målsettinger. Vi legger derfor vekt på at våre ansatte skal inneha nødvendige kvalifikasjoner, være profesjonelle og skape tillit i mellommenneskelige relasjoner, samt opptre lojalt i henhold til vår felles etiske standard.

ULNA sine overordnede/strategiske målsettinger for de kommende årene er:· ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud

· ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet mot sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt

· ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring

· ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn