Flere familier/barn vil i perioder av livet kunne ha stort utbytte av at ulike typer hjelpeinstanser bidrar til barnets og familiens beste. Det kan være seg at man kommer i ulike kriser i livet eller at man av ulike årsaker kan ha utbytte av litt bistand og hjelp i kortere eller lengre perioder.

Alle instanser, inkludert barnehagen, har som hovedmålsetting å bistå på en best mulig måte slik at det enkelte barn får en så god start på livet som mulig.

Kommuner/bydeler har ofte ulike prosedyrer og rutiner for tverrfaglig samarbeid. Dette forholder ULNA seg profesjonelt og naturlig til, og tilpasser interne forhold der det er naturlig.